ARCHEOPARK Chotěbuz

ARCHEOPARK Chotěbuz

ARCHEOPARK CHOTĚBUZ

se nachází v archeologické lokalitě, která je součásti obce Chotěbuz-Podobora v Moravskoslezském kraji. Jde o jednu z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek jak Těšínského Slezska, tak České republiky vůbec. Archeopark se rozprostírá tam, kde dříve bývalo opevněné hradisko (z doby ještě před příchodem Slovanů), pod kterým protékala řeka Olše a je rekonstrukcí slovanského sídliště z období od 8. do 11. století.

Rekonstruované raně středověké hradisko Vás provede všedním životem našich předků v době dávno minulé. Uvnitř rozsáhlého opevnění, které obepíná areál dávné akropole je vybudováno několik replik dobových staveb a výrobních zařízení s živou obsluhou. Naleznete zde takové archeologické nálezy a jejich funkční repliky, jako je výbava jízdních bojovníků a obchodníků s otroky, zbraně svědčící o násilném zániku hradiska, ale i předměty denní potřeby.

Návštěvníci si mohou v rámci prohlídky archeoparku vyzkoušet lukostřelbu, mletí obilí, tkaní tkanic z přízí, psaní hlaholicí do voskových tabulek, vyrábění amuletů, poznávání kostí a odlévání stop zvířat žijících v okolí hradiska, nebo si rovnou zahrát na archeology, hledat a správně zaznamenávat nálezy, či jen pozorovat krajinu a měřit stromy.

zdroj: Archeopark Chotěbuz


Naše hodnocení
95%

zdroj: ajdnes.cz